Nowe wskazanie sekukinumabu refundowane od 1 lipca dla pacjentów z nieradiograficzną postacią spondyloartropatii