Nasze leki od A do Z

Primary tabs

abeparwowek onasemnogenu

alpelisyb

amlodypina / walsartan

amlodypina / walsartan / hydrochlorotiazyd

asciminib

baklofen

bazyliksymab

brolucizumab

bromek glikopironium

brynzolamid

brynzolamid + brymonidyny winian

brynzolamid / tymolol

budezonid

cerytynib

cyklosporyna

cyprofloksacyna

dabrafenib

deferazyroks

deksametazon

diklofenak potasu

disód kromoglikanu

eltrombopag

erenumab

estradiol + octan noretisteronu

ewerolimus

fingolimod

gozetotyd

imatynib

indakaterol

indakaterol / bromek glikopironium

indakaterol / furoinian mometazonu

indakaterol / glikopironium / furoinian mometazonu

Enerzair Breezhaler

indakaterol / glikopironium / furoinian mometazonu

Zimbus Breezhaler

indakaterol / glikopironium / furoinian mometazonu

inklisiran sodu

interferon beta-1b

kanakinumab

kapmatynib

karbamazepina

kryzanlizumab

kwas mykofenolowy

lapatynib

mezylan deferoksaminy

midostauryna

moksyfloksacyna

nepafenak

nilotynib

ofatumumab

okskarbazepina

oktreotyd

olopatadyna

omalizumab

pazopanib

ranibizumab

ruksolitynib

rybocyklib

rywastygmina

sakubitryl / walsartan

sekukinumab

siarczan neomycyny

siarczan polimyksyny B

siponimod / kwas fumarowy

sól sodowa diklofenaku

terbinafina

tisagenlecleucel

tobramycyna

tobramycyna, deksametazon

trametynib

trawoprost

trawoprost / tymolol

walsartan

walsartan + hydrochlorotiazyd

wildagliptyna

wildagliptyna / metforminy chlorowodorek

wipiwotyd-tetraksetan lutetu

woretygen neparwowek