Współpraca z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia